جوخه کامیون ها به حرکت درآمده است

ارمغان کامیونهای پیشرفته تر رانندگی دقیق تر برای انسان ها و جوامع می باشد.امروزه سامانه های ارتقاء یافته و پیشرفته رانندگی ما را قادر می سازند تا به اصطلاح جوخه هایی از کامیون ها ...

02 آبا

1400


ارمغان کامیونهای پیشرفته تر رانندگی دقیق تر برای انسان ها و جوامع می باشد.امروزه سامانه های ارتقاء یافته و پیشرفته رانندگی ما را قادر می سازند تا به اصطلاح جوخه هایی از کامیون ها به راه اندازیم.دراین جوخه ها که به شکل پیچیده ای توسط کامیپوترهایی که با هم در ارتباط هستند کنترل می شوند کامیون ها از نزدیک و پشت سر یکدیگر در ناوگان خود قرار می گیرند و حرکت می کنند. همه این کارها به وسیله فناوری Telematics یا انتقال داده از راه دور ممکن می شوند.به عبارتی برای کنترل دقیق اشیاء دوری مانند کامیون ها ، به کمک ابزارها و دستگاههای ارتباطی ، داده ها و اطلاعات ارسال ، دریافت و ذخیره می شوند. حاصل این فناوری در حمل و نقل جاده ای یک خط بلند و طولانی از کامیونهایی است که در یک مسیر و یکی پشت سر دیگری در حر کتند. در این روش که حرکت جوخه ای نام گرفته است در مصرف سوخت وکاهش انتشار آلودگی نیز به واقع صرفه جویی می شود.از دیگر نتایج عملی حرکت به شکل جوخه غلبه بر مقاومت باد و هوا و شلوغی ترافیک نیز می باشد. این روش می تواند به عنوان یک جنبه و شاخص ایمنی برای جامعه نیز تلقی شود.تصور کنید.به جای اینکه کامیونهای زیادی مانند نقاط پراکنده در جاده ها حرکت کنند در این روش خودروهای سنگین در یک خط واحد و به شکلی قابل پیش بینی در حرکت خواهند بود. کاری که شرکت Pelton انجام میدهد مثال خوبی در این زمینه می باشد.این شرکت با تمرکز و تخصص بر فناوری جوخه ثابت کرد که برای خودروی اول در جوخه 4/5 درصد و برای خودروهای پشت سر 10 درصد صرفه جویی در مصرف سوخت تامین می شود گرچه هنوز این روش متداول نشده است اما به لطف پروژه Ensemble روش جوخه ای می تواند به یک قاعده معمولی در جاده های اروپا تبدیل شود.این پروژه به مدت 3 سال و از سال 2018 در حال تجزیه و تحلیل اثرات روش جوخه ای بر زیرساخت ها ، ایمنی جاده ای و جریان ترافیک می باشد.